FAQ - Ostrica
info@ostrica.nl
English EN
“Vermogensoplossingen die naadloos
aansluiten bij uw ambities”
Ostrica Voor wie Diensten Strategieën Resultaten Overige Inloggen
Ostrica Fondsen Downloads contact

Winke Besard | 1979

Tussen vertwijfeling en hoop

160 cm x 120 cm x 80 cm
Brons of polyester

Antoon van Wijk | 1952

Het Voertuig

80 cm x 50 cm x 40 cm
brons-geblazen glas

Antwoorden op veelgestelde vragen

1. Waarom zou ik gaan beleggen in plaats van sparen?
Sparen is veiliger dan beleggen, want u kunt uw geld niet verliezen. Een keerzijde van sparen is dat de spaarrente de laatste jaren steeds lager is geworden. Op dit moment is de rente historisch laag, lager zelfs dan de inflatie. Met beleggen is het mogelijk om op termijn meer rendement te halen dan met sparen. Aangezien het risico van beleggen hoger is dan het risico van sparen is het van belang een langere beleggingshorizon te hanteren.
2. Staat mijn vermogen voor lange tijd vast als ik het bij Ostrica ga beleggen?
Nee, Ostrica gaat altijd uit van het principe dat het beheerde geld uw geld is. Door veranderingen in uw persoonlijke situatie kan het voorkomen dat u een gedeelte, of uw gehele vermogen nodig hebt. Na uw schriftelijke opdracht zullen wij overgaan tot verkoop van dat gedeelte van uw portefeuille en kunt u uw geld opnemen. Ostrica brengt hiervoor geen extra kosten in rekening.
3. Hoe gaat Ostrica om met beleggingsrisico’s?
Door een wereldwijde spreiding over een dertigtal sectoren neemt het risico sterk af. Daarnaast hanteert Ostrica een uniek selectiesysteem dat haar beleggingstitels selecteert op rationele gegevens en daardoor emotie en menselijke interpretatie uitsluit.
4. Waarom zou ik het vermogensbeheer uitbesteden en het niet zelf doen?
Beleggen is een vak apart dat vraagt om kennis, kunde en tijd. Om u een voorbeeld te geven: Ostrica evalueert wekelijks ruim 20.000 aandelen en 40.000 obligaties en selecteert binnen elke sector en regio de beste bedrijven. U ervaart bij Ostrica altijd de juiste selectie van aantrekkelijke aandelen, obligaties en fondsen. U begrijpt dat dit een tijdrovend proces is en waarbij u dient te beschikken over de benodigde “tools” en kennis om tot een optimaal rendement te komen.
5. Waarom belegt Ostrica in eigen structuren?
Een voorwaarde voor beleggen in individuele titels is dat het vermogen toereikend is om voldoende spreiding binnen de portefeuille te waarborgen. Door te kijken naar de hoogte van transactiekosten en het mitigeren van concentratierisico’s, berekenen wij per vermogenscategorie of een beleggingsportefeuille te klein is om te beleggen in individuele titels (aandelen en obligaties). In voorkomend geval kiezen wij voor spreiding via beleggingsfondsen. In externe fondsen zitten altijd onderdelen (titels) die wij zelf niet zouden selecteren. Beleggen in externe fondsen geeft daarom altijd een bepaalde mis match met het beleid dat wij voor onze cliënten zouden willen voeren. Om voor alle beleggers, ongeacht de omvang van hun vermogen, optimaal gebruik te kunnen maken van onze research- en beleggingsmogelijkheden bieden wij sinds 2014 eigen structuren. Dit zijn fondsen die door Ostrica zelf ingericht en gemanaged worden.
6. Staat mijn vermogen bij Ostrica op de rekening?
Nee, Ostrica beheert uw vermogen maar bewaart het niet. Hiervoor hebben wij overeenkomsten met diverse effectenbanken. U krijgt bij aanvang een zogenaamde “Tripartiete overeenkomst” waar onder andere in staat, dat Ostrica zonder uw schriftelijke toestemming het geld niet kan overboeken naar andere rekeningen. Dit ter bescherming van uw vermogen.
7. Wat is de rol van de effectenbank?
Effectenbanken bewaren de door Ostrica aangekochte effecten op uw eigen beleggingsrekening bij deze effectenbank. Ostrica heeft overeenkomsten met verschillende effectenbanken, waarbij de banken de portefeuilles bewaren.
8. Wat voor informatie kan ik regelmatig tegemoet zien?
U ontvangt periodiek een toelichting van Ostrica met een portefeuille overzicht zodat u de ontwikkeling van uw vermogen kunt volgen. Verder kunt u dagelijks via onze website uw portefeuille inzien.
9. Wat gebeurt er als Ostrica onverhoopt failliet gaat?
De kans hierop is vrij klein, maar niets is onmogelijk. Uw rekening staat op uw naam bij de effectenbank, uw geld of vermogenstitels worden bewaard door de effectenbank en lopen geen enkel gevaar in geval van faillissement van Ostrica.
10. Wat gebeurt er als de effectenbank failliet gaat?
De effecten die u in uw portefeuille heeft, worden door de bank in een apart bedrijf bewaard. Mocht een bank niet meer aan haar verplichtingen kunnen voldoen en failliet worden verklaard, dan kan nooit aanspraak worden gemaakt op uw effecten. Deze vallen buiten de boedel.
© Copyright 2018 Ostrica  |  Privacy- en cookieverklaring