Doelgroepen 1M - Ostrica
info@ostrica.nl
English EN
“Vermogensoplossingen die naadloos
aansluiten bij uw ambities”
Ostrica Voor wie Diensten Strategieën Resultaten Overige Inloggen
Ostrica Fondsen Downloads contact

Jo van den Brand | 1943

Witte schaal met pruimen

25 cm x 40 cm
olieverf op paneel

Luc Bemelmans | *1958 – †2012

Lente

25 cm x 18 cm x 20 cm
brons

Vermogensbeheer

U hebt in de loop der jaren met hard werken een aanzienlijk vermogen weten op te bouwen. Dit vermogen heeft u op verschillende manieren geïnvesteerd, wellicht zit een groot deel in uw onderneming. Het in kaart brengen van de totale vermogenspositie en de risico’s die u loopt op het vermogen of op vermogensbestanddelen is een arbeidsintensieve aangelegenheid. Niet iedereen heeft hier de expertise of tijd voor. Naast het waarderen van de verschillende vermogensbestanddelen enerzijds zullen eventuele schulden anderzijds ook in kaart gebracht moeten worden. Hierbij spelen vaak complexe financiële vraagstukken. Economische ontwikkelingen alsmede rentewijzigingen veranderen bovendien continu de risico’s rondom uw vermogen. Met geavanceerde analysemodellen brengen wij de risico’s rondom uw totale vermogen in kaart en doen wij een voorstel voor actieve of passieve vermogensstrategieën.

Inkomensplanning
Voor ondernemers met een beperkte pensioenopbouw is het plannen van het inkomen na pensionering van groot belang. Veelal is er wel sprake van een fiscale pensioenopbouw op de balans van de onderneming, maar zijn de feitelijk opgebouwde reserves niet voldoende om in levensonderhoud te voorzien na pensionering uit het bedrijf. Ostrica biedt door middel van geïntegreerde software de mogelijkheid om de gehele financiële situatie door te laten meten. Hierbij worden alle bestanddelen waar de ondernemer mee in aanraking komt meegenomen en onderworpen aan een inkomensanalyse in de tijd voor en na pensionering. Bij de inkomensanalyse wordt tevens een voorstel met passieve of actieve inkomens strategieën gedaan. U kunt deze zelf implementeren of door ons laten implementeren.

MEER

Inkomensstrategieën als invulling van uw inkomensplanning kunnen zowel door externe financiële instellingen als door Ostrica worden ingericht. Strategieën gericht op de afdekking van het lang leven risico kunnen worden betrokken via verzekeraars. De op inkomen gerichte strategieën kennen een hoge mate van afdekking van het neerwaartse risico. Hierbij wordt gebruik gemaakt van beleggingen in hoogwaardige obligaties (de zogenaamde investment grade obligaties, waarvan de faillissementskans klein is) en aandelen van grote ondernemingen. Aandelen kunnen worden voorzien van een beschermingsconstructie door gebruik te maken van optie strategieën. Deze op inkomen gerichte strategieën kunnen wij zowel in actieve als in passieve vorm aanbieden.

MEER over inkomensstrategieën

Risicobeheer
Om uw inkomens- en vermogenssituatie helder en duidelijk in beeld te krijgen kunt u overwegen het risicobeheer van uw vermogen uit te besteden aan Ostrica. Op basis van de in kaart gebrachte financiële situatie doen wij een diepte analyse rondom de inherente risico’s van de verschillende vermogensbestanddelen in uw portefeuille. U kunt hierbij denken aan het doormeten van bestaande beursgenoteerde beleggingsportefeuilles op risico’s in geval van extreme scenario’s met behulp van een stress test of het onderzoeken van neerwaartse risico’s van niet beursgenoteerde portefeuille bestanddelen.

MEER over risicobeheer

Vermogensproduct
Structurering van uw totale vermogen geeft inzicht geeft in uw mogelijkheden om toekomstige aanwendingen voor bijvoorbeeld consumptieve doeleinden van de huidige of latere generaties (vererving) te realiseren. Het in stand houden van de toekomstige levensstandaard is veelal de hoofddoelstelling. Door een juiste mix van op groei gerichte vermogens strategieën samen te stellen kan tegemoet worden gekomen aan de wensen op het gebied van risico’s, terwijl er na inflatie en belastingen voldoende rendement overblijft voor de gewenste latere consumptie. De op groei gerichte vermogensstrategieën kenmerken zich door beleggingen in aandelen in allerlei regio’s en stijlen. Zo zijn er strategieën gericht op ontwikkelde of juist opkomende markten, grotere- en kleinere ondernemingen maar ook op dividend uitkerende bedrijven. Afhankelijk van de verrichte vermogensplanning zal bij de implementatie rekening worden gehouden bij het laten aansluiten van de risico’s van de strategieën op eerder geformuleerde risicowens.

MEER over strategieën
© Copyright 2018 Ostrica  |  Privacy- en cookieverklaring